Veeam Backup Üzerinde ki Kayıtlı Şifreleri Görebilme

Veeam Backup Üzerinde ki Kayıtlı Şifreleri Görebilme

Veeam Sunucusuna Microsoft SQL management Studio uygulamasını kuruyoruz.

Veeam DB’sine baglantı sağlıyoruz.

SELECT TOP (1000) [id]
,[user_name]
,[password]
,[usn]
,[description]
,[visible]
,[change_time_utc]
FROM [VeeamBackup].[dbo].[Credentials]

Bu komut girdiğimiz de bütün kimlik bilgileri karşımıza çıkıyor.

Çıkan sonuclarda Password yazan tarafı bir notedefterine kaydedin

Sırayla windows powershell’e aşağıdaki komutları giriyoruz. 2 komutta ( ‘ ) işaretinden sonraki yere kendi password tarafınkdaki komutumuzu yapıştırmamız gerekmektedir.

Add-Type -Path “C:\Program Files\Veeam\Backup and Replication\Backup\Veeam.Backup.Common.dll”

$encoded = ‘AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE/Cl+sBAAAAAzn42ZhcL0WitPggjEfTUAQAAAACAAAAAAAQZgAAAAEAACAAAADI1GP8ZZeb+5hsz4CblBacObYwiEPl2gYedfk8z

ZVmTQAAAAAOgAAAAAIAACAAAADRGQfv5CpC47qMZvuesiU3lp2g/PHXw0c8VZZpU75ptRAAAADGxbWWWs62xKst2Bw2gJ5sQAAAAGN38veY7ejr6/fEtN7

Tgky/NxY0DT1ow/YLd/KdrdIt74c+l4X4rkX7JagG1wEOzPi0l55j1nU5IpYb4AqeA3M=

[Veeam.Backup.Common.ProtectedStorage]::GetLocalString($encoded)