Veeam Backup Üzerinde ki Kayıtlı Şifreleri Görebilme

Veeam Backup Üzerinde ki Kayıtlı Şifreleri Görebilme Veeam Sunucusuna Microsoft SQL management Studio uygulamasını kuruyoruz. Veeam DB’sine baglantı sağlıyoruz. SELECT TOP (1000) [id] ,[user_name] ,[password] ,[usn] ,[description] ,[visible] ,[change_time_utc] FROM [VeeamBackup].[dbo].[Credentials] Bu komut girdiğimiz de bütün kimlik bilgileri karşımıza çıkıyor. […]