Exchange Veritabanı Durumları: Yönetim ve İzleme Rehberi

Exchange Veritabanı Durumları: Yönetim ve İzleme Rehberi     Microsoft Exchange sunucuları, kurumsal iletişim altyapısının temel taşlarından birini oluşturur. Bu sunucuların verimli çalışması, Exchange veritabanı durumlarının doğru bir şekilde yönetilmesine ve izlenmesine bağlıdır. Exchange sunucularındaki veritabanı durumları, sistem yöneticilerinin performansı […]

Exchange Powershell Sertifika Silme

Exchange Powershell Sertifika Silme Aşağıdaki komutu kullanarak sertifikaları sıralıyoruz; Get-ExchangeCertificate | select Thumbprint, Services, NotAfter, Subject, CertificateDomains | fl İstediğimiz sertifikanın imza numarasını alarak komutun devamına yapıştırarak silme işlemini gerçekleştiriyoruz. Örneğin; Remove-ExchangeCertificate -Thumbprint 1BC9BB96270D7EAB67E18C767883D137498131E6

Exchange Servicepack Kontrol

Exchange Serverımız üzerinde yüklü olan CU Servicepack Rollup sürümünü ögrenmek için aşağıdaki lkomutu kullanabiliriz.   En Güncel Service Pack için: https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/new-features/build-numbers-and-release-dates?view=exchserver-2019     Microsoft Exchange Server 2013: Get-ExchangeServer | Format-List Name, Edition, AdminDisplayVersion Microsoft Exchange Server 2016: Get-ExchangeServer | Format-List […]