Exchange DAG Kontrolü

Exchange DAG Kontrolü DAG’ın sağlıklı çalıştığını kontrol edelim. Cluster kontrolü, Get-Cluster Tüm Hostların UP durumunun kontrolü, Get-Cluster | Get-ClusterNode DAG’ı ve üyelerinin kontrolü, Get-DatabaseAvailabilityGroup –Status DAG, Replikasyon durum testi, Test-ReplicationHealth DAG, Uzak sunucu replikasyon durum testi, Test-ReplicationHealth –Identity EX2