Exchange DAG Kontrolü

Exchange DAG Kontrolü

DAG’ın sağlıklı çalıştığını kontrol edelim.

Cluster kontrolü,

Get-Cluster

Tüm Hostların UP durumunun kontrolü,

Get-Cluster | Get-ClusterNode

DAG’ı ve üyelerinin kontrolü,

Get-DatabaseAvailabilityGroup –Status

DAG, Replikasyon durum testi,

Test-ReplicationHealth

DAG, Uzak sunucu replikasyon durum testi,

Test-ReplicationHealth –Identity EX2