ADC kurulduğunda NETLOGON  SYSVOL klasörü gelmiyorsa 

ADC kurulduğunda NETLOGON  SYSVOL klasörü gelmiyorsa       Regedit’i çalıştırılır.   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters Yoluna giderek SysvolReady 0’dan 1 getirilir. ADC sunucusu yeniden başlatılır.     NOT : Server yeniden başlattıktan sonra gelip replikasyon yapmıyorsa o zaman ADSI editten belli düzenlemeler […]