ADC kurulduğunda NETLOGON  SYSVOL klasörü gelmiyorsa 

ADC kurulduğunda NETLOGON  SYSVOL klasörü gelmiyorsa

 

 

 

Regedit’i çalıştırılır.

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters

Yoluna giderek SysvolReady 0’dan 1 getirilir. ADC sunucusu yeniden başlatılır.

 

 

NOT : Server yeniden başlattıktan sonra gelip replikasyon yapmıyorsa o zaman ADSI editten belli düzenlemeler gerekmektedir.