Exchange 2019 Sertifika Yükleme

Exchange 2019 Sertifika Yükleme Exchange Sertifikasını bir paylaşım klasörüne atıyoruz. PFX dosyasının şifresi ile beraber aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.       Exchange Management Shell’i yönetici olarak çalıştırıyoruz. Sertifikayı içeriye aktarma Import-ExchangeCertificate -Server “MAKINAISMI” -FileData ([System.IO.File]::ReadAllBytes(‘\\*****\****\****.pfx’)) -PrivateKeyExportable:$true -Password (ConvertTo-SecureString -String ‘******’ […]