Active Directory’de Kullanıcı hesabının sürekli kilitlenmesi

Active Directory’de Kullanıcı hesabının sürekli kilitlenmesi Active Directory’de kullanıcı hesabının sürekli kilitlenmesi aşağıdaki nedenlerden dolayı gerçekleşebilir. Map edilmiş Network Paylaşımları RunAs ile çalışan shortcut’lar (kısa yollar) Service Account olarak tanımlanmış hesaplar Zamanlanmış görev (Schedule Task) için kullanılan hesap Farklı sunucu,bilgisayar […]