POWERSHELL ILE OFFICE 365(EXCHANGE ONLINE)’A BAĞLANMA

POWERSHELL ILE OFFICE 365(EXCHANGE ONLINE)’A BAĞLANMA

NOT=   Aşamalara başlamdan önce belirtmeliyim ki 2FA aktif olan kullanıcılarda bu yöntem ile bağlanamazsınız hata vericektir. Yeni bir Global admin yetkili hesap açıp denemeniz lazım veya 2FA ile giriş yapan komutları yazmanız gerekmektedir.

 

 • Powershell’i yönetici olarak açın
 • Komutu çalıştırın.
  Set-ExecutionPolicy Remotesigned
 • Evet için Y yazın
 • Komutu çalıştırın.
  $UserCredential = Get-Credential
 • O365 yönetici hesabıyla oturum açın ([email protected])
 • Komutu çalıştırın.
  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUrl https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
 • Komutu çalıştırın.
  Import-PSSession $Session
 • Artık O365 Exchange Online’a bağlısınız