Mail Serverların DNS Kayıtları Nelerdir ?

Mail Serverların DNS Kayıtları Nelerdir ?

Mail Serverlarımızın çalışması için gerekli DNS kayıtları vardır. Bunları aşağıda özetledim.

 

  1. MX kaydı (Mail Exchange Record): MX kaydı, bir alan adının e-posta altyapısını tanımlar. Bu kayıt, bir e-posta sunucusunun adını ve öncelik sırasını belirler. Bir e-posta sunucusu, bir e-posta gönderdiğinde, alıcının alan adının MX kaydını sorgular ve mesajı doğru sunucuya yönlendirir.
  2. A kaydı (Address Record): A kaydı, bir alan adının IP adresini tanımlar. Bir e-posta sunucusunun doğru bir şekilde çalışabilmesi için, A kaydı, sunucunun IP adresini belirtir.
  3. PTR kaydı (Pointer Record): PTR kaydı, bir IP adresi için ters DNS kaydıdır. Bu kayıt, IP adresinden başlayarak alan adına doğru bir adım adım dönüşüm yapar. PTR kaydı, bir e-posta sunucusu için kullanılabilir, çünkü bir e-posta sunucusu, e-posta gönderirken PTR kaydını kullanarak bir IP adresine doğru bir dönüşüm yapabilir ve bu sayede gönderilen e-postanın doğru kaynaktan geldiğini doğrulayabilir.
  4. SPF kaydı (Sender Policy Framework Record): SPF kaydı, e-posta gönderenin kimliğini doğrulamak için kullanılır. SPF, e-posta sunucusunun belirli bir alan adı altında gönderilen e-postalara izin verip vermediğini kontrol eder. Bu, sahte e-posta adresleri veya dolandırıcılık girişimleri gibi kötü amaçlı aktiviteleri önlemeye yardımcı olur.
  5. DKIM (DomainKeys Identified Mail) kaydı, e-posta kimliğinin doğrulanması için kullanılır. DKIM, e-posta sunucusunun e-posta göndericisinin kimliğini doğrulamasına yardımcı olur ve e-posta alıcısının e-postanın gerçekten gönderildiği kaynaktan geldiğine dair güvenini artırır. DKIM, e-postanın gönderildiği sunucu tarafından dijital bir imza oluşturur ve imzayı gönderilen e-postaya ekler. Alıcı sunucu, gönderen sunucunun kaydettiği dijital imza ile e-postayı karşılaştırarak, e-postanın orijinal ve güvenilir olduğundan emin olabilir.
  6. DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) kaydı ise, DKIM ve SPF (Sender Policy Framework) kayıtlarını birleştirerek, e-posta göndericisinin kimliğini doğrulama ve e-postaların spam veya sahte olduğu için reddedilmesi için kullanılır. DMARC kaydı, e-posta alıcılarının alacakları e-postaların orijinalliğini kontrol etmelerine yardımcı olur ve alıcının sunucusu, e-postanın orijinal kaynaktan geldiğini doğrulayamazsa, e-postayı reddeder veya spam olarak işaretler.