Exchange Toplu Kullanıcı Ekleme

Exchange Toplu Kullanıcı Ekleme

Merhabalar Yeni bir sistem kurduğumuzda veya var olan sistemimize yeni bir çok kullanıcı eklendiyse bunları tek komutlan Exchange sistemimize dahil edebiliriz. Aşağıdaki komutu kendinize göre uyarlıyarak bu işlemi cok kusa sürede Exchange’cimizde eklemesini yapabiliriz.

Bu komutlan belirlediğimiz OU altındaki kullanıcıların hepsi belirlediğimiz DataBase içerisinde mailboxları oluşturacaktır.

Get-User -OrganizationalUnit “OU=IT,OU=Birimler,DC=BETA,DC=local” | Enable-Mailbox -Database BETADB1