Exchange Server Federation Certificate Yenileme

Exchange Server Federation Certificate Yenileme

Exchange Federation Certificate (EFC), Exchange sunucuları arasında güvenli iletişimi sağlar. EFC’nin süresi dolduğunda veya yenilenmesi gerektiğinde, aşağıdaki adımları izleyerek sertifikayı başarıyla yenileyebilirsiniz:

1. Eski Sertifikayı Kaldırma

Eğer eski sertifika hala etkinse veya süresi dolduysa, Exchange Management Shell kullanarak bu sertifikayı kaldırın.

Remove-ExchangeCertificate -Thumbprint "Eski Sertifika Parmak İzi"

2. Yeni Sertifika Oluşturma

Yeni bir sertifika oluşturun ve gerekli bilgileri girin.

 

New-ExchangeCertificate -FriendlyName "Yeni Sertifika Adı" -KeySize 2048 -PrivateKeyExportable $true -SubjectName "CN=mail.domain.com" -DomainName "mail.domain.com" -Services "IIS, SMTP, Federation" -IncludeAcceptedDomains $true

3. Federation Sertifikasını Güncelleme

Yeni sertifikayı Exchange Federation Trust ile ilişkilendirin.

Set-FederationTrust -Identity "Microsoft Federation Gateway" -Thumbprint "Yeni Sertifika Parmak İzi"

4. Yeniden Başlatma

Değişikliklerin etkili olması için Exchange sunucularınızı yeniden başlatın.

Restart-Service MSExchangeEdgeSync

Bu adımları takip ederek Exchange Federation Certificate’ınızı başarıyla yenilemiş olacaksınız. Her adımda dikkatlice ilerlemek ve değişikliklerin kullanıcıları etkilemeden uygulanmasını sağlamak önemlidir.