Exchange Server da Headersda Mail sunucu bilgilerimizi Gizleme

Exchange Server 2019 Headers’da Mail sunucu bilgilerimizi Gizleme

Exchange Server’da bunu kolay sekilde aşağıdaki komutu yapıştırarak veya Rule oluşturarak yapılır Komut aşağıdaki gibidir.

Get-SendConnector -Identity "SEN Connector ISMINI BURAYA GIRIN" | Remove-ADPermission –User 'Nt Authority\Anonymous Logon' –ExtendedRights 'ms-Exch-Send-Headers-Routing'

Komutu Geri almak için;

Get-SendConnector “SEN Connector ISMINI BURAYA GIRIN” | Add-ADPermission -User “NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON” -ExtendedRights ms-Exch-Send-Headers-Routing

ECP Panele Giriş yapıyoruz. Kural oluşturuyoruz.  Komut ile Kural aynı işlevi gormektedir.