Exchange PST Import ve Export Yetki Tanımlama

Exchange PST Import ve Export Yetki Tanımlama

 

Exchange de bir kullanıcıya PST’leri içeri aktarma veya dısarıya aktarmak için yetkiye takılabilirsiniz aşağıdaki komuta hangi kullanıcı ismini yazarsanız o kullanıcıya yetki vermiş olursunuz.

 

İlk başta Exchange Management Consol’u yönetici olarak çalıştırıyorsunuz.,

New-ManagementRoleAssignment -Role “Mailbox Import Export” -User “kullanıcıadı”